sábado, 10 de diciembre de 2011

DÍA DA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA


Foi ratificada o seis de decembro de mil novecentos setenta e oito, e publicada no BOE o 29 dese mesmo mes. Propugna como valores superiores a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político. Así mesmo, afiánzase o principio de soberanía popular e establécese a monarquía parlamentaria como forma de goberno.

Esta páxina dános a coñecer a Constitución Española.
¿Queres darte unha volta por ela?

No hay comentarios:

Publicar un comentario